ΜΕΛΕΤΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Πολύ σημαντικό επίσης κομμάτι της επαγγελματικής δραστηριότητας της GreenArc, αποτελεί η Μελέτη, η Εγκατάσταση-Φύτευση και η Γεωπονική καθοδήγηση των Δενδρώδων Καλλιεργειών.

Με τον όρο δενδρώδη καλλιέργεια , εννοούμε εκείνο το πολυετές φυτό (δέντρο ή θάμνο) το οποίο εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος για την παραγωγή νωπού ή ξηρού καρπού.

Στις Δενδρώδεις καλλιέργειες, υπάγεται ένας μεγάλος αριθμός καρποφόρων πολυετών δέντρων, τα οποία παράγουν νωπούς ή ξηρούς καρπούς, όπως η Ελιά, Πορτοκαλιά, Φουντουκιά κ.α  και διαχωρίζονται σε Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά κ.α), Πυρηνόκαρπα (Βερυκοκιά, Ροδακινιά κ.α), Εσπεριδοειδή (Λεμονιά, Πορτοκαλιά κ.α), Ακρόδρυα (Φιστικιά, Καρυδιά κ.α) και  καρποφόρων πολυετών θάμνων στους οποίους ανήκουν είδη όπως το Αμπέλι, Ακτινίδιο, Βατόμουρο, Ιπποφαές κ.α και τα οποία παράγουν μόνο νωπούς καρπούς.

Η εταιρεία μας από το 2006 έως σήμερα, συνεργάζεται στενά με παραγωγούς και εταιρείες, σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων.

Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει:

  • Tην μελέτη εγκατάστασης του φυτικού υλικού (Εδαφολογική ανάλυση - Επιλογή καλλιέργειας - Επιλογή κατάλληλης ποικιλίας - Επιλογή ιδανικού υποκείμενου - Προσανατολισμός φύτευσης - Αποστάσεις φύτευσης) και του συστήματος άρδευσης (Πρωτεύων – Δευτερεύων - Τριτεύων δίκτυο).

Η εταιρεία μας είναι αυτή η οποία θα συλλέξει, θα οργανώσει και θα διαχειριστεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, έτσι ώστε η πρόταση που θα παρουσιάσει στον εκάστοτε παραγωγό ή επενδυτή, να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη και πιο αποδοτική.

  • Την εγκατάσταση της καλλιέργειας και του αρδευτικού δικτύου ή την επίβλεψη της ορθής εφαρμογής αυτών (Προετοιμασία εδάφους - Εφαρμογή των απαραίτητων ποσοτήτων μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων - Φύτευση φυτικού υλικού -  Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου).
  • Την συχνή και σχολαστική πραγματοποίηση ελέγχων της καλλιέργειας, κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, προκειμένου να προληφθούν τυχόν εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές. Εάν και εφόσον διαπιστωθούν, συστήνεται η διενέργεια των κατάλληλων ψεκασμών με τα ενδεδειγμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.
  • Έλεγχος για την κατάλληλη χρονική στιγμή συγκομιδής του προϊόντος (ωρίμανση) και σύσταση για τον ενδεδειγμένο τρόπο συγκομιδής αυτού (Μηχανικός τρόπος ή Χειρωνακτικός). Παράλληλα δίνονται οι απαραίτητες κατευθύνσεις για τον τρόπο συντήρησης, επεξεργασίας ή μεταποίησης του προϊόντος.

Η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πελάτες, στην GreenArc  και οι συνεχώς αυξανόμενες, υπό την επίβλεψή μας, καλλιεργούμενες εκτάσεις, μας κάνουν υπερήφανους και μας ωθούν στο να προσπαθούμε ολοένα και περισσότερο, χρησιμοποιώντας την πολυετή εμπειρία μας και τις πιο σύγχρονες πρακτικές, να προσφέρουμε ένα υψηλής ποιοτικής αξίας τελικό προϊόν.

H ιστοσελίδα μας που αφορά αποκλειστικά τις δενδρώδεις καλλιέργειες θα είναι σύντομα στη διάθεσή σας, http://agro.greenarc.gr.

 

Back to top