ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Το «πριν και μετά» των φωτογραφιών αναδεικνύει την ποιοτική διαφορά μεταξύ μιας απλής επιφάνειας και ενός σωστά δομημένου χώρου πρασίνου. Η φύτευση ενός και μόνο δέντρου ή θάμνου σε ένα απλό παρτέρι, μπορεί να αναδείξει τον συγκεκριμένο χώρο και να επηρεάσει άμεσα την λειτουργία και την κοινωνική δραστηριότητα γύρω από αυτόν.

Με τη φύτευση του κατάλληλου φυτικού υλικού και την προσθήκη διαφόρων φυσικών και τεχνητών καλλωπιστικών υλικών και στοιχείων, ένας απλός χώρος δύναται να μετατραπεί σε ένα ποιοτικό και αισθητικά αναβαθμισμένο τοπίο.

Back to top