ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. O δικτυακός τόπος greenarc.gr δημιουργήθηκε από τους Νικόλαο Ζάχο και Χρήστο Ζάχο (στο εξής «Ο Δημιουργός») και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 "Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας", όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Ο  Δημιουργός διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, με εξαίρεση τυχόν δικαιώματα τρίτων ή χρηστών στο υλικό που οι ίδιοι προσθέτουν. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.
 2. Ο Δημιουργός προσφέρει τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου με τους πιο κάτω όρους χρήσης, τους οποίους καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και να προβείτε σε χρήση των υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως και συναινείτε στην εφαρμογή τους.
 3. Οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου και ιδίως οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας συνεπάγεται την προηγούμενη πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης εκ μέρους σας, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία. Η αποδοχή τους έχει θέση υπογραφής γραπτής συμφωνίας.
 4. Ο Δημιουργός μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τους όρους χρήσης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας. Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας του δικτυακού τόπου σε επόμενο της τροποποίησης χρόνο, σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νέων όρων χρήσης και την δέσμευσή σας από αυτούς.
 Κάθε νέα χρήση τεκμαίρεται ως εκ νέου αποδοχή των όρων χρήσης και συναλλαγής του.
 5. Ο δικτυακός τόπος αποτελεί στο σύνολό του πνευματική ιδιοκτησία του Δημιουργού, ο οποίος διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, την εικαστική απεικόνιση, τον πηγαίο κώδικα, την βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου). Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.
 6. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, των κειμένων, φωτογραφιών και του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, χωρίς την έγγραφη άδεια του Δημιουργού του. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του.
 7. Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται στον δικτυακό τόπο συμπεριλαμβανομένου και του ονόματος χώρου (domain name) αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα και προστατευόμενους διακριτικούς τίτλους ή/και επωνυμίες του Δημιουργού που είναι δικαιούχος τους και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων ή/και επωνυμιών και διακριτικών τίτλων χωρίς προηγούμενη άδεια του δικαιούχου απαγορεύεται απολύτως.

 8. Ο Δημιουργός δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Σε καμία περίπτωση ο Δημιουργός δεν είναι υπεύθυνος απέναντί σας για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σας , η οποία τυχόν προκληθεί από την χρήση του δικτυακού τόπου.
 9. Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο Δημιουργός δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου, στην χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.
 10. Ο χρήστης του δικτυακού τόπου ευθύνεται απέναντι στο Δημιουργό  , για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση, καθώς και από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του  με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους.
 11. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η χώρα. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους χρήσης αποδέχεστε και την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών. 
 12. Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.  Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
 13. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Δημιουργού  και οποιουδήποτε χρήστη, είναι απαραίτητη η προσπάθεια εξωδικαστικής και συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.
Back to top