ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μέσω της μελέτης δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις λεπτομέρειες του σχεδιασμού του κήπου και στο πως τα υλικά που θα επιλέξουμε θα είναι αρμονικά δεμένα μεταξύ τους ώστε αφ'ενός να διασφαλίσουμε την ισορροπία με το υπάρχον περιβάλλον εκτός του χώρου σας και της περιοχής γενικότερα, αφ'ετέρου το τελικό αποτέλεσμα να είναι καλαίσθητο και λειτουργικό.

Οι λεπτομέρειες ενός τοπίου είναι πολύ σημαντικές, διότι είναι εκείνα τα σημεία στα οποία το ανθρώπινο μάτι ξεκουράζεται και εκεί όπου ο χαρακτήρας του κήπου αναδεικνύεται.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των φυτών αξοιποιώντας τη χλωρίδα της περιοχής σας, έτσι ώστε η τελική εικόνα να σας ικανοποιεί πλήρως και να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

Back to top